Mehmet ÖZHASEKİ*

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
mehmet-ozhaseki